En l’apartat d’Orientació i Formació Laboral podeu trobar a Internet múltiples pàgines dedicades a ajudar en el procés de cerca d’ocupació, però n’hi ha algunes que són molt destacables pels seus aspectes innovadors, com és el cas del projecte HOLA (Herramienta Orientación Laboral Asturias) que ha realitzat la Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno del Principado de Asturias. En aquest projecte hi ha diferents apartats i, dins d’ells, voldria destacar els següents:   

 

Orientació per l’ocupació: guia multimèdia que tracta dels 5 aspectes bàsics en el procés de cerca de feina (autoanàlisi, proves de selecció, Currículum Vitae, carta de presentació i entrevista).

Simulador d’entrevistes de feina: ofereix la possibilitat de fer més de 25 entrevistes diferents que estan basades en ofertes reals, seleccionant el personatge que més s’ajusti al perfil de la persona demandant. És doncs, una bona eina d’entrenament per l’entrevista de selecció.

Autonàlisi de competències laborals: permet reflexionar per conèixer un aspecte bàsic de la persona demandant d’ocupació. Si decidiu fer aquesta autoanàlisi contestareu unes 70 preguntes i, a l’acabar-la, us sortirà un ampli informe de cadascun dels vostres aspectes professionals amb les recomanacions pertinents per a corregir i/o millorar-los.

       hola.jpg                                         consej-astur.bmp