Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Accés gratuït pel professorat a biblioteques i museus

El Departament d’Educació per tal de permetre l’accés gratuït del professorat a les biblioteques i museus dependentes dels poders públics (tal com es disposa en l’article 104.3 del capítol IV, títol III de la “Ley Orgánica de Educación” del 3 de maig de 2006), ha publicat un model de document per poder acreditar la condició de professor/a en qualsevol centre educatiu i que ha d’estar signat per part del/de la director/a del centre en qüestió.

Les persones que hi estiguin interessades es poden imprimir el següent document:

Acreditació de la condició de professor o professora en un centre educatiu

educacio2.jpg

1 comentari

  1. Cristóbal

    Noi, no se com t’ho fas, però trobes coses excel·lents.
    Enhorabona!

Deixa un comentari