Pedro Felipe de la Iglesia Diéguez, professor del Colegio Divino Maestro de Logroño, és el responsable d’una pàgina-web amb activitats per l’aprenentatge de l’anglès i que, amb el nom de Interactive workbook, va ser subvencionada per la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de La Rioja dins del seu projecte d’innovació i investigació educativa de l’any 2005.Una de les seves particularitats, és que tracta d’harmonitzar els programes de la matèria d’anglès de 2r i 4t d’ESO amb els de 1r i 2n de l’Escola Oficial d’Idiomes. Per treballar amb ella, és interessant llegir-se en primer lloc la informació tècnica amb les instruccions de funcionament i les corresponents guies didàctiques. Els principals apartats que hi podeu trobar són els següents:

 

Basic English   

Phonetic activities

Programa d’exercicis

Enllaços a d’altres pàgines d’anglès

Jocs interactius

interactive-workbook.gif   interactive-workbook2.gif   interactive-workbook3.gif