John Kyrk és un biòleg de Califòrnia que, a l’agost d’aquest any 2006, va començar a editar una pàgina-web d’animacions en Flash de Biologia cel·lular (Cell Biology animations) que té versions en castellàanglès, francès, portuguès. Hi trobareu representacions dels aspectes estructurals i funcionals de la cèl·lula, i crec que té prou rigor científic ja que la base és la coneguda obra “Molecular Biology of the Cell” de B. Alberts i altres autors. Cal suposar que, pròximament, hi afegirà animacions d’altres aspectes de la Biologia cel·lular però, de moment, hi podeu visualitzar les animacions següents:

– Bioquímica: aigua, ions i pH, aminoàcids i proteïnes.

– Estructures cel·lulars: morfologia de la cèl·lula, membranes cel·lulars, complex de Golgi, mitocondris, estructura dels cromosomes.

– Genètica molecular: estructura del DNA, replicació, transcripció i traducció.

– Reproducció cel·lular: mitosi i meiosi.

– Metabolisme cel·lular: fase lumínica de la fotosíntesi, fase fosca de la fotosíntesi, glicòlisi i cicle de Krebs.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra