Segons publica el Boletín Oficial del Estado, en la seva edició del dia d’avui, el Ministeri d’Educació, Política social i Esport , ha convocat beques i ajudes a l’estudi per a persones que vulguin cursar estudis de nivells postobligatoris no universitaris, és a dir, de Cicles Formatius (tant de Grau Mitjà com de Grau Superior), de Batxillerat, …, durant el curs acadèmic 2008-2009.

 

Voldria remarcar que les beques són de diferents tipus i, per tant, es poden demanar ajudes tant per la matricula com per material escolar, transport, residència,…, i les poden sol·licitar tant les persones matriculades en centres públics com les que vulguin estudiar en centres privats.

 

Les persones interessades podeu consultar:

– La Resolució en el B.O.E.

 

I si voleu sol·licitar alguna d’aquestes beques i ajudes, podeu entrar a la pàgina de beques, ajudes i premis del Ministeri on trobareu:

Convocatòria d’aquestes beques

Impresos de sol·licitud

Informació i instruccions sobre com i què sol·licitar

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra  STUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i Pissarra