La Direcció General de Formació Professional, a través de la pàgina de l’XTEC, informa en el seu apartat de novetats del juliol de 2006, sobre alguns canvis que hi haurà a les proves d’accés als cicles formatius de formació professional específica per la convocatòria de l’any 2007. Així, si entreu en aquest apartat de novetats, s’obre un document en el que podreu veure alguns canvis sobre els requisits que han de tenir les persones que es vulguin inscriure a aquestes proves, les noves exempcions que s’aplicaran en la prova de grau superior, i els nous temaris per la prova d’accés als cicles de grau superior, i que afecten al algunes de les matèries tant de la part comuna com de la part específica (en el cas dels temaris per la prova d’accés a grau mitjà no hi canvis). Tota aquesta informació està aprovada pel Departament d’Educació i Universitats, però està pendent de publicació en el DOGC.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra