L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, intenta vetllar pel manteniment del patrimoni natural de la nostra ciutat i, entre d’altres, programa una sèrie d’activitats escolars per tal d’ajudar a educar als nens i als joves en el respecte a la natura. Entre aquestes activitats d’educació ambiental, hi ha les visites al Parc del Laberint d’Horta, per les quals es pot utilitzar un material didàctic consistent en una guia general de la visita, i una guia especial per la Mitologia que es pot contemplar en aquest Parc del Laberint.

Parcs i Jardins també ha publicat una guia de la jardineria sostenible prou interessant, ja que tracta de com aconseguir que els espais verds (tant públics com privats) contribueixin al model de ciutat sostenible. Així mateix, publica una guia de característiques similars dedicada a les platges i el litoral de Barcelona, i en aquest cas també es comenten alguns aspectes històrics i socials de l’evolució del front marí de la ciutat. En qualsevol cas, considero que val la pena baixar-se tots els documents esmentats en format pdf, ja que es poden utilitzar tant a classe com en diverses activitats extraescolars.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra