Dins de la seva pàgina web personal, Daniel López Avellaneda professor de l’IES Mar Serena de Pulpí (Almeria), té una pàgina anomenada "Matemáticas IES" en la que trobem una col·lecció de problemes de Matemàtiques de Secundària, i en la qual també hi ha un programa generador d’exàmens. Inclou problemes de Matemàtiques dels diferents cursos d’ESO, i de Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials (MACS) dels 2 cursos de Batxillerat. Podem buscar els exercicis a la base de dades (n’hi ha 576 proposats i 78 solucionats) o mitjançant el cercador, o bé anar als diferents nivells i apartats com són els següents:

1r d’ESO (equacions, fraccions, geometria, sistema mètric decimal)

2n d’ESO (fraccions, nombres enters, potències, arrels quadrades)

3r d’ESO (equacions, funcions, nombres reals, polinomis, potències, proporcionalitat, radicals, sistemes d’equacions)

4t d’ESO (opció A): equacions, nombres reals

4t d’ESO (opció B): logaritmes, nombres reals, polinomis, radicals

MACS 1r de Batxillerat (equacions i sistemes, estadística, funcions, inequacions, logaritmes, nombres reals, polinomis, probabilitat, variables aleatòries unidimensionals)

MACS de 2n de Batxillerat (estadística, programació lineal)

STUBLOGS Xarxa i Pissarra