La Open University és l’única universitat britànica dedicada a l’ensenyament a distància, i en la seva pàgina web ofereix una sèrie d’unitats didàctiques que es poden consultar de forma totalment gratuïta. Com tinc ben clar que cada vegada s’està utilitzant més l’anglès com a llengua vehicular en l’ensenyament de les diverses matèries, crec que val la pena aprofitar aquests recursos didàctics en anglès. Entre les diferents unitats que hi podeu trobar, voldria destacar-ne les següents:

Economia i empresa (màrqueting, comptabilitat, selecció de personal)

Matemàtiques i Estadística (raons per estudiar matemàtiques, les gràfiques en estadística, taules estadístiques)

Idiomes modernes (curset bàsic d’alemany, curset bàsic de francès I, curset bàsic de francès II)

Ciències Físiques i Naturals (les forces gravitacionals, l’escalfament global del planeta, sismologia, proteïnes, genètica, reproducció i desenvolupament, medi ambient, selecció natural i evolució)

Tecnologia (modelació de sistemes, procés de manufacturació, disseny, tecnologia i medi ambient, diagrames i sistemes).

STUBLOGS Xarxa i Pissarra