Cuadernalia, que es defineix com a “El Portal Educativo Andaluz“, ofereix una sèrie de recursos didàctics per diferents nivells i matèries, i entre ells n’hi ha que es poden utilitzar a l’assignatura de Formació i Orientació Laboral (tant  pels Cicles Formatius de Grau Mitjà com pels de Grau Superior), i que consisteixen en una desena de tests on-line que permeten (de forma interactiva) fer una ràpida avaluació dels conceptes assimilats. Concretament s’hi poden trobar tests on-line sobre els següents apartats:

       Formes jurídiques de l’empresa (I)

       Formes jurídiques de l’empresa (II)

       Introducció al Dret laboral

       El contracte de treball

       Tipus de contracte laboral

       Jornada laboral i salari

       Modificació, suspensió i extinció de les Relacions Laborals

       Les prestacions de la Seguretat Social

       Prevenció de riscos laborals

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra     STUBLOGS Xarxa i Pissarra