Un dels recursos de Matemàtiques que podem trobar en la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya i que està indicat pel nivell de Batxillerat, s’anomena “DEL CÀLCUL APROXIMAT D’ÀREES A LA INTEGRAL DEFINIDA”, i és obra d’en Paco González Maján que és professor de l’Institut Obert de Catalunya. Es tracta d’un recurs didàctic interactiu que té com a objectiu ajudar a entendre el concepte d’integral definida d’una funció, i aprendre a calcular integrals de forma aproximada (amb la regla del punt mig i la regla dels trapezis); també s’explica la relació entre Integral definida i àrea i es mostren dos exercicis resolts i vuit de proposats. 

 

integral3  integral2 ioc