En el concurs de materials curriculars patrocinat pel “Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para el Profesorado”, i en la seva edició corresponent a l’any 2008, va obtenir el 3r Premi un recurs didàctic elaborat per l’Associació Ambientech, que s’anomena “Explorant el canvi climàtic”, i que és una aplicació que permet veure quins són els principals factors que  poden influir en el canvi climàtic mitjançant una sèrie d’activitats interactives que ens expliquen els paràmetres astronòmics, l’activitat natutal del planeta i les activitats humanes que influeixen sobre el clima, així com també quines són les evidències del canvi climàtic.

En la seva elaboració ha intervingut un nombrós equip humà format per especialistes en diferents matèries, i abans de començar a treballar el recurs, és convenient consultar la guia per l’alumnat i la guia pel professorat.

 

ambientechcambio_climat_dstacadoisftic