El Boletín Oficial del Estado (BOE), publica avui una Ordre del Ministeri d’Educació i Ciència, per la qual es convoquen beques per als alumnes que (el pròxim curs 2006-07) comencin els seus estudis universitaris. Aquesta convocatòria anual, va adreçada a tot l’alumnat de 2n de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior que estiguin cursant estudis en qualsevol comunitat autònoma. És important ressaltar, que les sol•licituds de beca, s’han de presentar abans del dia 31 de maig del 2006, encara que, evidentment, les persones sol•licitants no sàpiguen si realment podran cursar els estudis pels quals demanen la beca. També voldria comentar que hi ha múltiples modalitats de beques ja que, a més a més, de les més habituals en quant a cobrir les despeses de la matrícula, també n’hi ha de residència, llibres, transport,… Igualment cal fixar-se en que les beques també es poden sol•licitar per cursar estudis en universitats privades, encara que, en aquest cas, només cobreixen la part de la matricula equivalent a la que costa en una universitat pública. De qualsevol manera, val la pena, llegir-se atentament l’ordre en qüestió, per tal de veure si es pot fer la sol•licitud, i el meu consell personal és que, en cas de dubte, més val demanar la beca per si de cas.

escudo mec1