El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  publica, en la seva edició del dia d’avui, un acord del Consell Audiovisual de Catalunya, pel qual s’obre la convocatòria dels IX Premis “El CAC a l’escola”.

 Aquests Premis tenen la finalitat de potenciar la competència en comunicació audiovisual als centres escolars, i es convoquen en 2 categories: una per l’alumnat i l’altra pel professorat dels centres educatius tant públics com privats. Hi ha un total de 15 premis distribuïts entre les diferents etapes educatives (infantil, primària, secundària obligatòria i secundària postobligatòria). S’hi pot participar presentant obres originals elaborades durant els cursos 2010-2011 i/o 2011-2012.

 Si hi esteu interessats/ades heu de presentar l’imprès de sol·licitud de participació en els premis que s’adjunta a l’annex 1 d’aquestes bases (el trobareu en el document en format pdf), i que es pot recollir a la seu del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (c. Sancho de Ávila, 125, 08018 Barcelona) o també se’n pot obtenir el model d’instància al web http://www.cac.cat

Si hi voleu participar, també us recomano que consulteu el llistat de treballs premiats en anteriors convocatòries.

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i Pissarra