Un dels documents que cal tenir presents a l’hora de fer les programacions de les matèries, és el currículum de l’ensenyament del qual formen part aquestes matèries. En el cas dels Cicles Formatius, la Direcció General de Formació Professional els publica classificats per famílies professionals, de tal manera que si voleu consultar els d’Informàtica els trobareu disposats de la manera següent:

Cicle de Grau mitjà d’explotació de sistemes informàtics: organigrama i crèdits (instal·lació i manteniment de serveis de xarxes locals, instal·lació i manteniment d’equipaments i sistemes informàtics, implantació i manteniment d’aplicacions ofimàtiques i corporatives, operacions amb bases de dades ofimàtiques i corporatives, instal·lació i manteniment de serveis d’Internet, manteniment de portals d’informació, administració, gestió i comercialització en la petita i mitjana empresa, sistemes operatius en entorns monousuari i multiusuari, relacions en l’equip de treball, comunicació empresarial en llengua estrangera, formació i orientació laboral, formació en centres de treball, crèdit de síntesi)

Cicle de Grau superior d’administració de sistemes informàtics: organigrama i crèdits (sistemes informàtics monousuari i multiusuari, gestió de xarxes d’àrea local, implantació d’aplicacions informàtiques de gestió, fonaments de programació, desenvolupament de funcions en el sistema informàtic, sistemes gestors de base de dades, relacions en l’àmbit del treball, formació i orientació laboral, formació en centres de treball, crèdit de síntesi)

Cicle de Grau superior de desenvolupament d’aplicacions informàtiques: organigrama i crèdits (sistemes operatius, xarxes d’àrea local, anàlisi i disseny de bases de dades, anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques, programació estructurada i modular, programació avançada, sistemes gestors de bases de dades relacionades, àmbits de quarta generació i eines CASE, disseny i realització de serveis de presentació en entorns gràfics, relacions en l’àmbit del treball, formació i orientació laboral, formació en centres de treball, crèdit de síntesi)

STUBLOGS Xarxa i Pissarra