PsicoActiva és un espai on-line creat per Marta Guerra Pons i David Pradal Garí, llicenciats en Psicología per la UOC, i que té (tal com diuen en la seva pàgina de presentació) com a objectiu, l’adaptació de la psicologia a les noves tecnologies. Inclou diferents apartats prou interessants, però entre tots ells crec que n’hi ha uns quants que poden ser útils en els ensenyaments de Formació i Orientació Laboral; em refereixo als tests que s’ofereixen de forma gratuïta, i poden anar bé per preparar el tema de selecció de personal.

Encara que n’hi ha de diferents tipus, voldria destacar ls següents:

Test de resistència al cansament

Test d’atenció i percepció

Test d’aptitud numèrica

Test d’agilitat numèrica

Test de sèries numèriques

Test de sèries de rellotges

Test de memòria

Test de memòria d’imatge

Test de memòria de cartes

Test orientatiu de coeficient intel·lectual

Test de comunicació

Test de personalitat

Finalment, crec prou recomanable el test d’intel·ligència (IQ test) que enllacen, i del qual és autor en Vicent Castellar.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra