L’empresa Aulafácil presenta entre els seus cursos gratuïts per Internet, un curs de màrqueting que tracta sobre el comportament del consumidor. Està estructurat en un total de 9 lliçons o temes, cadascun dels quals consta de diversos apartats als que es pot accedir clicant sobre la fletxa de "Próxima clase" que figura a la part inferior de la pàgina.

Els 9 temes tractats són els següents:

– Tema 1: Conducta del consumidor

– Tema 2: Investigació comercial

– Tema 3: Selecció de públics objectius i posicionament

– Tema 4: La cultura i les classes socials

– Tema 5: La influència personal

– Tema 6: Les motivacions

– Tema 7: El consumidor com a individu

– Tema 8: Les característiques personals

– Tema 9: El procés de presa de decisions

STUBLOGS Xarxa i Pissarra