La Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Educatius del Departament d’Educació, i dins del pla de millora de l’anglès, organitza uns Cursos intensius d’anglès (llengua instrumental) adreçats al professorat que vulgui millorar el seu nivell en aquesta llengua i no sigui especialista en la matèria, és a dir, poden ser molt útils al professorat que tingui pensat (més tard o més aviat) impartir les classes de la seva matèria en anglès. Són un total de 60 cursos estructurats en 5 nivells diferents i de 80 hores de durada que es faran durant el mes de juliol en horari de matí. En el mateix document de la convocatòria trobareu les instruccions per tal de fer la inscripció (del 14 al 27 de maig) tenint en compte que caldrà fer una prova o test per saber quin és el nivell en el que us podeu apuntar. És interessant fixar-se en els criteris de priorització per assignar les places, ja que tindrà preferència el professorat de centres que participin en el Pla Experimental de Llengües Estrangeres, en el projecte Orator, en el Pla Experimental d’Anglès, en un projecte Comenius, …

subdirecc.png