El Diari Oficial de la Generalitat publica, en la seva edició del dia d’avui, el DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat, i en el que s’estableixen les modalitats, assignatures, horaris i currículum de les diferents matèries, així com el calendari d’implantació d’aquesta nova ordenació, i que començarà l’any acadèmic 2008-2009 pels ensenyaments de primer curs, i l’any acadèmic 2009-2010 pels de segon curs.  En el mateix DOGC també podeu consultar aquest Decret en format pdf.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra