El Consell d’Europa ha convocat pel pròxim 26 de setembre una jornada que anomena Dia Europeu de les Llengües, i en la que es proposa celebrar la diversitat lingüística, el plurilingüisme, i l’aprenentatge de les llengües sigui quina sigui l’edat de les persones. En la pàgina oficial del Dia Europeu de les Llengües, podeu trobar-hi alguns documents interessants com ara:

Guia dels consells per l’aprenentatge de les llengües

Taller sobre el plurilingüisme

Enviament de postals electròniques per tal de promoure la diversitat lingüística

STUBLOGS Xarxa i Pissarra