Un grup de professors de Geologia de vàries universitats catalanes (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona i Universitat Politècnica de Catalunya), és el responsable de la confecció i manteniment d’una pàgina web dedicada a les activitats de camp en Geologia i que s’anomena Geocamp. Encara que aquest portal està pensat bàsicament per a alumnes universitaris, també és prou útil per a estudiants de Batxillerat que cursin matèries com ara Ciències de la Terra i Medi ambient i/o Geologia. Està estructurat en quatre apartats com són:

Preparar la sortida: elecció del lloc, mitjans de transport, material necessari,…

El treball de camp: pautes d’observació, interpretació i descripció de les estructures geològiques (inclou unes recomanacions de seguretat que crec cal tenir molt en compte).

Itineraris: recull d’enllaços a documents que descriuen els itineraris geològics més habituals.

Després de la sortida: propostes per fer informes de les activitats realitzades durant la sortida geològica. En aquest apartat, us recomano consultar la gran quantitat d’enllaços a pàgines sobre Geologia a Internet que s’ofereix.

geocamp.jpg