A que no sabeu què vol dir la parauleta en qüestió?. Doncs us proposo que feu pràctiques en 127 llengües.