La Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) presenta, dins de la seva videoteca digital, un conjunt de vídeos que amb el nom d’Enciclopèdia audiovisual de les Ciències i de les Tècniques, ofereix informació sobre els següents temes:

 

 

Exploració espacial i univers (l’univers, les galàxies, les estrelles, el sistema solar, el temps astronòmic, els satèl·lits i les sondes, la posada en òrbita)

La màquina Terra (el mapa geològic, el metamorfisme, el sismògraf, els riscs naturals, els sediments i les roques, els terratrèmols, els volcans, la tectònica de plaques, l’erosió terrestre)

El medi ambient i la protecció del planeta (el tractament dels residus, els herbicides, els insecticides, els nitrats, la capa d’ozó, la pol·lució atmosfèrica, l’efecte hivernacle)

Oceanografia (els corrents, els mapes i les previsions meteorològiques, els tifons, els ciclons i els huracans, les depressions i els anticiclons, les marees, l’expansió oceànica)

Origen i evolució de la vida (primeres cèl·lules, sortida de les aigües, homeotèrmia, primers mamífers)

Reproducció i salut (la formació dels gàmetes, la fecundació i la fecundació in vitro, el desenvolupament de l’embrió, el naixement, creixement i desenvolupament, la píndola, la prova de l’embaràs, les manipulacions genètiques, malalties transmissibles per via sexual)

Malalties i exploració mèdica (el càncer, el paludisme, la SIDA, l’infart, el microscopi electrònic, la radiografia, l’ecografia, l’escàner i la ressonància magnètica)

 

 

  

        xtec.gif 

       vd_titol.gif