Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Enciclopèdia virtual d’ECOAE

El grup editorial Edebé, a través del seu servei Edebedigital, va publicant una enciclopèdia virtual d’ECOAE, en la realització de la qual intervenen diversos professors i professores integrants del grup DIM. En realitat hi ha una sèrie d’apartats de la matèria que encara no han estat desenvolupats, però crec que val la pena consultar alguns als qual ja es pot accedir. Tot seguit, us poso el llistat de temes amb els enllaços als apartats que crec poden ser de més interès:
L’empresa: com crear una empresa?, classes de societats mercantils, quadre comparatiu de societats, ocupació, economia i societat,…
Desenvolupament de l’empresa: aspectes fonamentals de la franquícia, comerç internacional i globalització, concepte de PIME,…
La funció de direcció: gestió d’equips i lideratge.
La funció productiva: gestió dels stocks, la qualitat a l’empresa,…
La funció comercial: què és el màrqueting?, polítiques de productes, el pla de màrqueting estratègic,…
L’obligació d’informació de l’empresa: el balanç, el pla general de comptabilitat, compte de pèrdues i guanys, l’anàlisi econòmica-financera, el procés comptable, anàlisi de balanços, exercici pràctic d’anàlisi econòmica-financera,…
La funció financera: les ampliacions de capital, l’estructura financera òptima d’una empresa, el descompte bancari, el leasing, el renting,…
Organització de l’empresa: la comunicació interna i externa en l’empresa,…
La nova economia: impacte del comerç electrònic, factors motivadors i inhibidors en les compres per Internet,…
El projecte d’iniciativa empresarial: el pla d’empresa, projectes empresarials fets per alumnes de Batxillerat (01-02, 02-03, 03-04, 04-05), passes per crear una empresa,…
En molts d’aquests apartats, es poden fer servir els exercicis i tests proposats per Fernando Mur en el seu portal Ecomur.com.

Ecomur

1 comentari

  1. Marcos

    He mirado los contenidos del manual sobre FOL, en la unidad que hace referencia a la PRL, y en el tiempo estimado de 2:30h se revisan los conceptos básicos de la prevención. Aunque no sea necesario ese tiempo, si se ha comentado en clase, creo que puede incorporarse como una actividad práctica complementaria en el aula de informática.

Deixa un comentari