El Programa EnginyCat, que el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa va posar en marxa l’any passat, té com a principal funció la de fer créixer l’interès del jovent per l’enginyeria en tots els seus aspectes. Per això ofereix informació sobres els estudis i les professions de l’enginyeria, així com de les novetats i notícies relacionades amb la mateixa.

Però avui us voldria comentar que, fa pocs dies, ha editat una Guia dels estudis d’Enginyeria a Catalunya que considero molt interessant per l’alumnat de secundària, ja que en ella hi podreu trobar informació sobre els diferents Graus relacionats que es poden cursar a les Universitats catalanes, així com de les seves expectatives professionals, vies d’accés, beques i ajuts, … i, a més a més, un ampli comentari sobre cadascun dels Cicles Formatius de Grau Superior que estan relacionats amb els diferents àmbits de l’Enginyeria.

creditosenginycat