Alguns alumnes, quan acaben el Batxillerat o algun Cicle Formatiu de Grau Superior, es plantegen la possibilitat d’anar a cursar estudis universitaris a l’estranger.

La informació que es pot donar al respecte és variada i molt diversa, per això, crec convenient recomanar algunes pàgines web o portals educatius que considero tenen informació fiable i contrastada sobre el tema en qüestió, i més endavant ja publicaré aspectes concrets de les destinacions més sol·licitades, com són el Regne Unit (bàsicament Anglaterra i Escòcia) i els Estats Units d’Amèrica.

La primera pàgina que us recomano és Educaweb que, amb més de 15 anys d’experiència, facilita informació sobre diferents aspectes educatius i té un apartat específic dedicat als estudis a l’estranger, en ell tracten diferents aspectes, però crec que els que més us poden interessar són els que es refereixen a les raons per estudiar a l’estranger, a com escollir destí i universitat estrangera, als tràmits que cal seguir, i a les ajudes, beques i programes per estudiar a l’estranger.

Una altra pàgina recomanable és la de Estudis en l’estranger de la Universitat d’Alacant, amb múltiples enllaços a informacions sobre estudis universitaris, programes d’intercanvi,….

També és interessant el portal Universia que té un apartat dedicat a Estudiar en el extranjero on trobareu informació sobre estudis universitaris a països d’Europa, Amèrica i Àsia.

Si es volen cursar estudis universitaris a Europa, es pot consultar el portal Ploteus de la Comissió Europea, en el que trobareu enllaços a informacions específiques dels diferents països integrants de la Comissió.

I, per acabar, podeu consultar la pàgina Estudiar a l’estranger, de la Generalitat de Catalunya, amb informacions sobre els programes i ajuts per a estudis universitaris a l’estranger.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i Pissarra