El primer premi del 10è concurs webs de Ciència, promogut per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i el Departament d’Educació de la Generalitat, per la categoria d’estudiants de Batxillerat, ha estat adjudicat a 2 alumnes de l’IES Terres de Ponent de Mollerussa, per la realització d’un web didàctic anomenat Experiències matemàtiques i que, a través d’un vídeo i una sèrie d’activitats, pretén explicar, de forma planera i atractiva, diferents conceptes geomètrics. Es tracta d’un treball de recerca en el que els autors fan veure com, els diferents aspectes teòrics de la geometria, es poden comprovar de forma pràctica en múltiples estructures del poble on viuen.