Llorenç Vallmajó Riera és un professor de Filosofia de l’IES-SEP Montilivi de Girona que, des de fa més de 10 anys, manté i actualitza una pàgina web, anomenada FilòPolis, i que és un espai interactiu estructurat com si fos una ciutat amb diversos continguts de Filosofia i també interdisciplinars.

Dels diferents apartats que hi ha (podeu consultar l’índex i el mapa temàtic dins la Guia de FilòPolis), crec més destacables els 3 següents:

Passeig de temes (inclou temes bàsics de Filosofia i Ètica):

Publicitat: informar, persuadir, seduir

Filosofia: un pas constant del mite al logos

Filosofia? Sí, gràcies

Lògica d’enunciats o proposicional: formalització

Per si no saps de què va l’Ètica

Què són els valors

Valors i valors ètics

Valors, com una brúixola per anar per la vida

Una ètica mínima pluricivilitzacional

La més antiga reflexió sobre la condició humana

Plató: el mite de la caverna, un retrat d’ahir i d’avui

Plató: una simulació de la teoria de les idees

La més esperançadora declaració

Val la pena ser moral?

Estadis evolutius del raonament moral

Taller de conceptes(taller interactiu per a comprendre i saber usar els diferents conceptes filosòfics):

Escola d’Atenes (premiat pel CNICE  l’any 2005)

Escola d’Atenes contemporània

Escola d’Atenes moderna

Construint definicions

Explica breument la idea principal del text (pregunta de les PAU)

Completar textos d’Ètica

Preguntes tipus test sobre fets i valors

Substituir per la paraula valors conceptes d’un text

Tipus de valors i valors concrets

Evolució i conceptes propers

Estadi de competicions (exercicis d’autoavaluació)

Great Team de valors

Cursa de clàssics

Marató de preguntes

Matx de màximes

STUBLOGS Xarxa i Pissarra