Els alumnes de Cicles Formatius i dels Programes de Garantia Social, per tal de completar la seva formació i entrar en contacte amb el món laboral, han de fer unes pràctiques que consisteixen en estar treballant en una empresa per tal d’aprendre el funcionament real del que han aprés de forma teòrica a classe. Aquestes pràctiques i estades a empreses han de seguir una Normativa que ve dictada per la Generalitat de Catalunya.