Una de les aplicacions més interessants en l’utilització de les noves tecnologies a l’aula, consisteix en poder proposar, de forma interactiva, una sèrie d’exercicis als alumnes. Per això, hi ha una sèrie de programes d’exercicis docents (generadors d’exercicis) que ja estan comercialitzats. Marta Somoza, especialista en el tractament de la informació, ens ofereix un recull d’aquest programes en el seu article: “Eines per a la creació d’exercicis al web”, i que ha estat publicat a la Revista de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.