Actualment la dinàmica laboral i empresarial és tan variable que les persones han d’estar preparades per canviar, no una sinó vàries vegades, de feina en el transcurs de la seva vida professional. Per això, i dins l’àrea de Formació i Orientació Laboral, crec interessant consultar algunes de les pàgines web que tracten aquest fenomen del canvi. Entre elles voldria destacar burcet.net que és obra del sociòleg Josep Burcet, i en la que hi podem trobar, entre d’altres, els apartats següents:

 

Qüestionari sobre la capacitat de canvi 

Test per comprovar la carrera professional

 

josep-burcet.bmpcarrera-professional.bmp