El professor Michael Ritter de la Universitat de Wisconsin Stevens Point, és l’autor de The Physical Environment, que es presenta com una introducció a l’estudi de la Geografia Física i que, en realitat és un molt bon llibre de text que es pot consultar on-line, i permet la seva utilització com a material complementari en classes de Ciències de la Terra i medi ambient i/o de Geografia. Per treballar aquesta obra us recomano que primer consulteu una espècie d’introducció que explica com utilitzar els diferents mitjans interactius que hi trobareu, i després ja podeu anar a l’apartat que més un interessi d’entre els següents:

 

Elements fonamentals de la Geografia física (mapes, sistemes de localització,…)         

El sistema Terra (tipus de sistemes, cicles biogeoquímics,…)

Estructura i materials de la Terra (processos geològics, el cicle geològic,…)

Tectònica (tectònica de plaques i deriva continental, terratrèmols,…)

Processos volcànics (tipus de volcans, riscos volcànics,…)

Meteorització, erosió i transport de materials

L’atmosfera (l’efecte hivernacle i l’escalfament global, capes de l’atmosfera,…)

Energia i radiació (la naturalesa de la radiació, balanç de la radiació i de l’energia en el sistema Terra,…)

La temperatura de l’aire

Acció geològica del vent

Circulació atmosfèrica i oceànica (la pressió atmosfèrica, ciclons i anticiclons, els fenòmens de “El Niño” i “La Niña”,…)

La humitat atmosfèrica (el cicle hidrològic, distribució de les precipitacions,…)

Fenòmens meteorològics (mapes del temps, riscos meteorològics,…)

Sistemes climàtics (tipus de climes, mapa interactiu de climogrames, el canvi climàtic,…)

La hidrosfera (aigües subterrànies, aigües superficials, el balanç hídric,…) 

Sistemes fluvials (acció geològica dels corrents d’aigua,…)       

Sistemes glacials (acció geològica de les glaceres,…)  

Sistemes oceànics i costaners (els oceans, acció geològica del mar,.)

Els sistemes del sòl (processos de formació d’un sòl, tipus de sòls,…)   

 

Biogeografia (els sistemes ecològics, la successió ecològica, biomes,…)

                     the-physical-environment.jpg                   uni-wis.gif