Com a lliçons interactives que poden ser utilitzades per l’ensenyament d’Economia a Batxillerat i a Cicles Formatius, Fernando Mur (que és el webmaster del portal d’economia i ensenyament Ecomur.com) ens presenta les 2 següents: 

 

El funcionament dels mercats a través dels gràfics d’oferta i demanda. S’expliquen els conceptes de mercat, oferta i demanda així com l’equilibri de mercat i la seva modificació. Quan obriu la pàgina, podreu accedir, des de la columna de l’esquerra, als diferents apartats de que consta la lliçó: el mercat, la demanda, l’oferta, l’equilibri del mercat,…

El diner. Indicadors de la variació de valor del diner. Després de definir el concepte de diner, s’expliquen la inflació i el tipus d’interès com a factors que provoquen la seva variació en el transcurs del temps. Quan obriu la pàgina, podreu accedir, des de la columna de l’esquerra, als diferents apartats de que consta la lliçó: el diner, la demanda de diner, la creació de diner, indicadors de la variació de valor del diner, la inflació,…

ecomur.jpg