El Departament de Física i Astronomia de la "Georgia State University", té un recurs per l’ensenyament de Física on-line anomenat "HyperPhysics", i format per mapes conceptuals que permeten arribar fàcilment a la fitxa explicativa de cadascun dels temes i conceptes de Física. És convenient començar per la pàgina d’inici en la qual a més a més de veure l’índex, és molt interessant entrar en l’apartat "class home" en el que podeu trobar una espècie de calendari-programació d’un curs de Física general.

Es poden treballar els mapes conceptuals dels temes següents:

Mecànica

Termodinàmica

Òptica

Ones i so

Relativitat

Física de l’estat sòlid

Electricitat i magnetisme

Física nuclear

Física quàntica

Astrofísica

STUBLOGS Xarxa i Pissarra