Cada ciutadà espanyol genera gairebé 1 quilo i mig d’escombraries cada dia. Deixant de banda l’impacte mediambiental que això provoca, també s’ha de ressaltar que un 20% del pressupost dels ajuntaments s’ha de destinar a la recollida, gestió i tractament d’aquests residus sòlids urbans.