La Junta de Andalucía potencia, des de fa temps, l’aplicació de les noves tecnologies en l’ensenyament i, a través del secretariat d’Educació permanent, ha editat uns materials que poden ser utilitzats per preparar on-line les proves que cal superar per obtenir el Graduat en ESO. Encara que aquestes proves es fan de manera diferent en cadascuna de les Comunitats Autònomes, la seva estructura bàsica així com la major part dels coneixements exigibles són semblants en totes elles i, per això, crec que aquests materials que, en el seu conjunt s’anomenen Gradúate en la E.S.O., constitueixen una bona eina d’ajuda tant pel professorat com per les persones que, sigui quina sigui la seva edat, es volen preparar per passar les proves esmentades. Si consulteu la guia d’ús podreu veure que, per a cada matèria, hi ha una guia didàctica i un llibre electrònic en el que hi trobareu les explicacions dels conceptes (llibre d’ajuda), i múltiples exemples de proves amb les corresponents solucions. Així hi podeu trobar els materials per preparar les següents àrees de coneixement:

Ciències Socials, Geografia i Història (guia didàctica)

Llengua castellana i literatura (guia didàctica)

Anglès (guia didàctica)

Francès (guia didàctica)

Ciències de la Naturalesa (guia didàctica)

Matemàtiques (guia didàctica)

educacion-permanente.gif       jda-marca_junta.gif