Una de les pàgines web publicades sobre Formació i Orientació laboral i que poden ser útils pel professorat d’aquesta matèria, és la que ha elaborat Fidel Francés Sánchez que és professor d’aquesta especialitat a l’IES Venancio Blanco de Salamanca. La seva pàgina que té el nom genèric de “Formación y Orientación Laboral“, consta a més a més d’un bloc de programació interessant pel professorat, de diferents documents disposats en tres apartats principals:

Inserció laboral (Manual per la busca d’ocupació, entrevista de selecció, manual d’autoocupació, model per un pla d’empresa)

Relacions laborals (Casos pràctics)

Prevenció de riscos laborals (model per un pla de prevenció de riscos laborals, riscos laborals específics per oficines i pantalles de visualització de dades, guies pràctiques d’avaluació i prevenció de riscos laborals editades per l’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo).

instituto-de-seguridad-e-higiene.jpg