Isabel Pérez Torres és una professora de Málaga, dedicada a l’expansió i aplicació de les noves tecnologies a l’aula en el camp de l’ensenyament de l’anglès. Com a integrant del grup “Didàctica i Metodologia” (DIM) de la UAB, és webmaster d’una pàgina web dedicada a recollir materials i enllaços per l’ensenyament i l’aprenentatge de l’anglès a Secundària. És el Isabel’s ESL Site i es va actualitzant ben sovint. També té un blog personal en el que es pot participar enviant-hi comentaris als articles publicats.