Des de fa 10 anys, l’empresa editorial “Aplicaciones didácticas”, està dedicada a la creació i difusió de materials didàctics interactius que puguin servir com a eines de suport al professorat de difernts nivells educatius. Encara que els materials elaborats es refereixen a diverses matèries, avui us voldria comentar els que estan dedicats a la Llengua Castellana, i més concretament a l’ortografia i redacció en aquesta llengua.

Ortografia (regles d’ortografia, exercicis d’ortografia interactiva). Hi ha un apartat molt interessant dedicat a l’ortografia interactiva del Quijote.

Redacció (decàleg de redacció, proves de redacció interactiva)

Lectura (lectures interactives)

Poesia (poesies interactives)

Passatemps (jocs de paraules, sopa de lletres, crucigrames,…)

ortografia-inter redaccion-interactiva ortog-2