El “Boletín Oficial del Estado” publica, en la seva edició del dia d’avui, un Reial Decret del Ministeri d’Educació i Ciència, establint la nova ordenació dels ensenyaments universitaris. Si llegiu aquest Reial Decret 1393/2007, podreu veure que, per tal d’adaptar els sistemes universitaris a l’Espai Europeu d’Educació Superior, s’estableixen tres titulacions universitàries: Grau, Màster i Doctorat. Cal destacar que el nou títol de Grau substituirà als que fins ara eren de Diplomatura i/o Llicenciatura, i els estudis que conduiran a la seva obtenció constaran de 240 crèdits que es podran cursar doncs en 4 anys acadèmics. Encara que seran les pròpies universitats les que podran dissenyar els corresponents plans d’estudis de forma autònoma, caldrà que siguin autoritzats pel Consell General d’Universitats de l’Estat i, en qualsevol cas, tots els ensenyaments universitaris hauran d’estar adaptats a la nova estructura l’any 2010.

escudo_mec1.giflogo_boe.gif