La Direcció General de Formació Professional del Departament d’Educació, ha publicat una nota en la qual ofereix una informació bàsica sobre les proves d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional, així com de les novetats de cara a la convocatòria de l’any 2008, tot i que, tal com s’indica està pendent de la seva publicació en el DOGC. Si consulteu aquesta nota, podreu veure que hi ha poques novetats, ja que els temaris de les matèries (tant en les proves d’accés a Grau Mitjà com a Grau Superior) no varien respecte a les que es van publicar en la Resolució EDU/120/2007, però sí hi ha canvis (en el cas de l’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà) en el pes específic i qualificació de cada àrea de coneixements a avaluar, i que us poso resumits a continuació:

Llengua catalana: 15% (20% en la convocatòria 2007)

Llengua castellana: 15% (20% en la convocatòria 2007)

Ciències socials: 10% (8% en la convocatòria 2007)

Anglès o francès: 10% (8% en la convocatòria 2007)

Matemàtiques: 25% (20% en la convocatòria 2007)

Tecnologia: 8,33% (8% en la convocatòria 2007)

Educació visual i plàstica: 8,33% (8% en la convocatòria 2007)

Ciències naturals: 8,33% (8% en la convocatòria 2007)

En el cas de l’accés a Cicles Formatius de Grau Superior, hi ha una reducció de matèries opcionals ja que en la part comuna no hi haurà l’opció de llengua italiana, i en la part específica no es podrà optar per Electrotècnia, Mecànica, Disseny i imatge, ni Història de l’art. En qualsevol cas, sempre és recomanable consultar el quadre de matèries específiques segons el Cicle formatiu que es vulgui cursar.

També hi ha algunes noves exempcions sobretot en el cas de les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.

fp.gif