La Universitat Politècnica de Catalunya (castellano, english) o UPC, en el transcurs dels gairebé 40 anys de la seva existència, ha anat incorporant les diferents modalitats d’estudis superiors de tipus tècnic (enginyeria, arquitectura, informàtica,…) fins formar un ampli conjunt d’escoles dedicades principalment al món de la tecnologia.

És una universitat pública però en aquest cas, al tractar-se d’estudis amb molts components pràctics i/o experimentals, el preu de la matrícula o cost de cada curs, és una mica superior al d’altres centres universitaris públics, situant-se al voltant dels 1.100 euros.

Podeu consultar les informacions sobre l’accés i pels futurs estudiants però, donada la varietat de centres i estudis, crec convenient fer un repàs més concret dels més sol.licitats:

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB): consulteu l’apartat vine a estudiar.

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB): consulteu el pla d’estudis i les guies docents.

Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB): consulteu l’apartat dels futurs estudiants.

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB): consulteu l’apartat Estudiants de secundària.

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG): consulteu l’apartat de futurs estudiants.

Escola Politècnica Superior de Castelldefels (EPSC): consulteu l’apartat de futurs estudiants i centres de secundària.

A més a més d’aquestes i d’altres Escoles i Facultats, voldria destacar que la UPC té centres adscrits i de titularitat privada en els que es poden cursar diverses Diplomatures però, en aquest cas, cal tenir en compte que el preu de cada curs és més elevat (aproximadament, oscil.la entre 3.500 i 5.500 euros). Entre aquests centres adscrits, hi ha els següents:

Escola d’Administració d’Empreses (EAE): hi podeu cursar la Diplomatura de Ciències Empresarials .

Escola Universitària Caixa Terrassa (EUNCET): s’hi pot cursar la Diplomatura de Ciències Empresarials  i l’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió.

 

upc  etseib etsetb euncet