A més a més de les universitats de Barcelona, Catalunya disposa també d’altres universitats públiques situades a les demarcacions de Lleida, Girona i Tarragona. Es tracta d’universitats que, en la seva època moderna, fa pocs anys que funcionen però que han aconseguit descentralitzar els estudis universitaris apropant-los a les diferents comarques i, any rere any, augmenten la seva oferta d’estudis i el nombre d’alumnes matriculats. Al tractar-se de centres públics, l’import de la matrícula oscil·la aproximadament entre 650 i 900 euros per curs encara que, en el cas dels centres adscrits (de titularitat privada), aquest import augmenta de forma considerable.

La Universitat de Lleida (castellano, english) o UdL, reinstaurada l’any 1991 té campus dispersos per la ciutat de Lleida, i presenta una àmplia oferta d’estudis en diferents àmbits destacant sobretot que, el pròxim curs 2009-2010, el 90% de les titulacions ofertades ja estaran adaptades a l’espai europeu, és a dir correspondran a estudis de Grau. Per tal de facilitar l’entrada als seus estudis universitaris té un programa d’acollida al nou estudiantat, i també disposa d’un apartat dedicat als futurs alumnes així com d’un espai secundària. També podeu consultar les notes de tall de juny de 2008 i el reconeixement de crèdits dels CFGS.

udl

La Universitat de Girona (castellano, english) o UdG, va començar a funcionar a finals de l’any 1991, i actualment disposa de vuit centres docents propis i set centres adscrits. El seu Campus està situat a la mateixa ciutat de Girona. En ella es poden cursar una sèrie de Diplomatures i de Llicenciatures (o sigui de 1r i 2n cicle) i també alguns estudis de Grau. Pels futurs alumnes, es pot consultar la informació sobre la convalidació de crèdits dels CFGS, i també l’apartat de beques i ajuts, però sobretot us recomano que mireu la pàgina “Si et matricules a primer…”. Voldria ressaltar que els centres adscrits imparteixen majoritàriament la Diplomatura de Turisme, i estan situats a Barcelona (Euroaula, Formatic, CETA, ESMA, Mediterrani) i Sant Pol de Mar (EUHT).

udg

La Universitat Rovira i Virgili (castellano, english) o URV també reinstaurada l’any 1991, té actualment 12 centres propis i 2 d’adscrits que es troben distribuïts entre Tarragona, Reus, Vilaseca, Tortosa i El Vendrell. En aquestes Facultats i Escoles s’imparteixen fins a cinquanta ensenyaments diferents, i els futurs alumnes poden consultar-los fàcilment per àmbits d’estudi, però sobretot aconsello consultar els apartats de “què has de fer per estudiar a la URV” (amb informacions sobre matrícula, acollida, beques,…) i el de serveis universitaris.

urv