James A. Sullivan és un professor de Biologia i Medicina Interna de la Universitat de Virgínia (USA), i ha elaborat una pàgina web (Cells alive!) molt interessant, amb diferents aspectes i animacions dels diversos tipus de cèl•lules. Consta d’una sèrie d’apartats entre els quals voldria destacar els següents:

Continguts: Biologia cel•lular (cèl•lula animal, cèl•lula vegetal, cèl•lula bacteriana,…), Microbiologia (bacteriòfags, divisió bacteriana, cicle vital del virus de la SIDA,…), Immunologia (al•lèrgia, anticossos,…), Microscòpia (tipus de microscopis i tècniques ,…).

Animacions interactives: models cel•lulars, mitosi, meiosi, cicle cel•lular, mides microscòpiques i augments, qüestionaris,…)

title5