Per tal d’ajudar a la didàctica de la matèria d’Història de l’art estudiant els diferents aspectes dels objectes artístics (històrics, estilístics, tècniques de confecció, restauració, col.leccionisme,…), el professor i artista Eduardo Sánchez Alonso, de l’IES Maria Zambrano (Leganés, Madrid), manté des de fa un cert temps una revista electrònica que anomena “La Obra de Arte: conceptos y técnicas”, i que defineix com una pàgina temàtica sobre les diferents arts, les seves característiques específiques i la seva problemàtica. Forma part dels recursos educatius pel professorat que ofereix l’ISFTIC del Ministeri d’Educació, política social i esport, i inclou una gran quantitat de material que pot ser útil tant per l’ensenyament com per l’aprenentatge de l’Història de l’art. Les persones interessades podeu consultar en primer lloc les instruccions d’ús, i després ja us podeu moure pels diferents apartats que són, entre d’altres, els següents:

       Les Arts (Arquitectura, Escultura, Pintura, Arts decoratives, Dibuix i arts de producció i reproducció d’imatges, Col.leccionisme, Museus, Restauració, …..)

       L’Art en l’Història (Prehistòria, Edat Antiga, Edat Mitjana, Edat Moderna, Edat Contemporània)

       Les Arts en les cultures no occidentals (Àfrica, Àsia, Oceania)

 

artg-pintur artfromista artbundi1 isftic2