Des de fa uns quants anys, el professor Juan Carlos Ocaña de l’IES Parque de Lisboa (Alcorcón, Madrid), està treballant en l’el.laboració d’un portal monogràfic dedicat a la didàctica de la matèria d’Història en el Batxillerat i que s’anomena HistoriasigloXX.org. És interessant llegir la trajectòria d’aquest portal, i consultar alguns dels seus apartats com ara el de Història de les dones (Sufragisme i Feminisme), el de Història de les relacions internacionals en el segle XX, el de Història de la Unió Europea (amb una versió en anglès i una en portuguès), però sobretot crec interessant treballar amb l’apartat d’Història d’Espanya, en el qual es descriuen els diferents períodes històrics (amb múltiples enllaços als fets i personatges que marquen cada època) i que, en gairebé tots els casos, venen acompanyats d’uns qüestionaris interactius que permeten repassar fàcilment els coneixements adquirits. Els temes en que està dividida aquesta Història d’Espanya són els següents:

       Les arrels: La Hispània Romana  (qüestionari interactiu)

       La península ibèrica a l’Edat Mitjana: Al Andalus (qüestionari interactiu)

       La península ibèrica a l’Edat Mitjana: els Regnes cristians (qüestionari interactiu)

       La Baixa Edat Mitjana: la crisi dels segle XIV i XV (qüestionari interactiu)

       Els Reis Catòlics: la construcció de l’Estat modern (qüestionari interactiu)

       L’Espanya del segle XVI  (qüestionari interactiu)

       L’Espanya del Barroc (qüestionari interactiu)

       El segle XVIII: els primers Borbons (qüestionari interactiu)

       La crisi de l’Antic Règim: 1808-1833 (qüestionari interactiu)

       La construcció de l’Estat Lliberal: 1833-1875 (qüestionari interactiu)

       El règim de la Restauració: 1875-1902 (qüestionari interactiu)

       Alfons XIII: La crisi de la Restauració 1902-1931

       La segona República: 1931-1936 (qüestionari interactiu)

       La Guerra Civil 1936-1939 (qüestionari interactiu)

       Espanya durant el franquisme: 1936-1975 (qüestionari interactiu)

       L’Espanya democràtica 1975-2000 (qüestionari interactiu)


        hecortsheriego  heconstitucion1812hetriunforepublica