Les noves tecnologies també arriben als laboratoris de les escoles(mireu l’article: Aprenents de científics, a l’apartat de Societat). O sigui que cal preparar-se per donar les pràctiques amb l’ajuda dels recursos informàtics. Aquests canvis de metodologia són necessaris i comporten una participació molt més activa de tot l’alumnat.