Un dia abans del que estava previst, el Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Recerca, ha fet públics els resultats de la 2a assignació de places universitàries pel curs 2010-2011.

Les persones interessades els poden trobar en el portal Accesnet, en l’apartat que posa Assignació de places de la Preinscripció Universitària (04-08-2010). També és interessant entrar en l’apartat de Consulta de les notes de tall en segona assignació juny (04-08-2010), per tal de veure si hi ha hagut variacions respecte a les de la primera assignació. En qualsevol cas i, tenint en compte que aquest enllaç només durarà fins la següent assignació, us recomano que us guardeu el corresponent document en el vostre ordinador:

notes_tall-a-04-08-2010


accesnet preinscrip-2009 comissionat2010