En la seva edició del dia d’avui, el Diari Oficial de la Generalitat, publica la RESOLUCIÓ ENS/1877/2014, d’1 d’agost, per la qual es fa pública la relació de l’alumnat premiat en la convocatòria de concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2013-2014.

En aquesta relació hi figura el nostre alumne Josep Escoda Canals, al qual volem felicitar cordialment tots els components de la comunitat educativa del Centre d’estudis STUCOM.

Recordem que aquest guardó proporciona a l’alumnat premiat els avantatges següents:

– El reconeixement explícit en el seu expedient acadèmic.

– L’exempció de les taxes universitàries per al primer curs (d’acord amb el decret que cada any fixa els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya).

– Un curs gratuït a una Escola oficial d’idiomes.

– L’estada en un centre de recerca o institució relacionada amb el camp d’interès de l’alumne/a.

– La possibilitat de participar en els Premis Nacionals de Batxillerat.

DOGC  logostucom