El “Boletín Oficial del Estado” publica, en la seva edició del 14 de març de 2007, una Ordre del Ministeri d’Educació i Ciència, per la qual es convoquen premis per a materials educatius curriculars en suport electrònic que puguis ser utilitzats i difosos per Internet. Si llegiu les bases de la convocatòria, veureu com hi poden optar tant els membres del professorat que hagin elaborat treballs propis, com els centres educatius (tant públics com privats) que elaborin materials per tal de fomentar l’ús de les noves tecnologies a l’aula. Els treballs es podran presentar en castellà i/o en alguna de les llengües cooficials (en el segon cas hauran d’incloure una versió en llengua castellana).

logo_boe.gif